กปภ.สาขาคลองใหญ่ เข้าร่วมกิจกรรม CSR ประจำเดือนธันวาคม 2559

เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2559 กปภ.สาขาคลองใหญ่ นำโดย นางสาวกมลพัชร ไทยเจริญ ผจก.กปภ.สาขาคลองใหญ่ พร้อมด้วยหัวหน้างานและพนักงานในสังกัด เข้าร่วมกิจกรรม CSR ประจำเดือนธันวาคม 2559 ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมกลัด และประชาชนในพื้นที่ตำบลแหลมกลัด ร่วมกันทำความสะอาด เก็บขยะ บริเวณสองข้างถนนสายทาง บ้านสะพานหิน-บ้านแหลมกลัด และสายทางบ้านสองห้อง-บ้านคลองพลุ ต.แหลมกลัด อ.เมือง จ.ตราด ระยะทางรวม 15 กิโลเมตร พร้อมนี้ได้นำน้ำดื่มบรรจุขวด ตรา กปภ. จำนวน 1,080 ขวด มาบริการประชาชนในครั้งนี้ด้วย

กปภ.สาขาคลองใหญ่  เข้าร่วมกิจกรรม CSR ประจำเดือนธันวาคม 2559
กปภ.สาขาคลองใหญ่  เข้าร่วมกิจกรรม CSR ประจำเดือนธันวาคม 2559
กปภ.สาขาคลองใหญ่  เข้าร่วมกิจกรรม CSR ประจำเดือนธันวาคม 2559