การประปาส่วนภูมิภาคสาขาแม่ขะจาน เข้าร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพวรางกูล เนื่องโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา

วันที่ 28 กรกฎาคม 2560 เวลา 10.00 น. นายประยูร นวมงาม ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาแม่ขะจาน มอบหมายให้ นายณัฐกานต์ ทิพย์อุทัย พนักงานพัสดุ 4 เข้าร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพวรางกูล เนื่องโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา ณ บริเวณที่สาธารณะบ้านป่าคา หมู่ที่ 3 ตำบลร่องเคาะ อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง และในการร่วมกิจกรรมครั้งนี้ได้นำน้ำดื่มบรรจุขวดตรา กปภ. แจกให้แก่ประชาชนที่เข้าร่วมงานในครั้งนี้ด้วย

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาแม่ขะจาน เข้าร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพวรางกูล เนื่องโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา
การประปาส่วนภูมิภาคสาขาแม่ขะจาน เข้าร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพวรางกูล เนื่องโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา
การประปาส่วนภูมิภาคสาขาแม่ขะจาน เข้าร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพวรางกูล เนื่องโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา