กปภ.สาขาสงขลา เข้าร่วมกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์

เมื่อวันเสาร์ ที่ 9มีนาคม 2562 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสงขลา โดยนายสมชาย กุลธนาณัฐ ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาสงขลา ได้มอบหมายให้ นายประสิทธิ์ จันทภาโส ผู้ช่วยผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาสงขลาพร้อมด้วยพนักงานการประปาส่วนภูมิภาคสาขา สงขลา เข้าร่วมกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์และแจกน้ำดื่มบรรจุขวด ตราสัญลักษณ์ กปภ.ให้แก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ณ บริเวณแหลมสมิหลา ให้แก่ประชาชนที่เข้าร่วมกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์เก็บขยะมูลฝอยและทำความสะอาดบริเวณชายหาดแหลมสมิหลา ให้สะอาดสร้าง ความประทับใจให้กับนักท่องเที่ยวและผู้มาเยือนสงขลา เป็นเมืองน่าเที่ยว กปภ.มุ่งมั่นเพื่อปวงชน ร่วมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและเพื่อ ประชาสัมพันธ์องค์กรและสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับองค์กร

ที่มา: การประปาส่วนภูมิภาค สาขาสงขลา

กปภ.สาขาสงขลา เข้าร่วมกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์
กปภ.สาขาสงขลา เข้าร่วมกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์
กปภ.สาขาสงขลา เข้าร่วมกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์
กปภ.สาขาสงขลา เข้าร่วมกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์