การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบางสะพาน เข้าร่วมกิจกรรมโครงการจิตอาสา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ”

เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2562 นางรุ่งนภา หอมสกุล ผจก.กปภ.สาขาบางสะพาน พร้อมด้วยนางสาวกนิษฐา นันทจินดา หัวหน้างาน 8 งานอำนวยการ และพนักงานในสังกัด เข้าร่วมกิจกรรมโครงการจิตอาสา "เราทำความดี ด้วยหัวใจ" พัฒนาแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์สำหรับประกอบพิธีกรรมตักน้ำ เพื่อจัดทำน้ำอภิเษกในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ณ วัดเขาถ้ำม้าร้อง ต.พงศ์ประศาสน์ อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์

ที่มา: การประปาส่วนภูมิภาค สาขาบางสะพาน

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบางสะพาน เข้าร่วมกิจกรรมโครงการจิตอาสา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ”
การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบางสะพาน เข้าร่วมกิจกรรมโครงการจิตอาสา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ”
การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบางสะพาน เข้าร่วมกิจกรรมโครงการจิตอาสา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ”
การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบางสะพาน เข้าร่วมกิจกรรมโครงการจิตอาสา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ”