กปภ.ข.๖ ร่วมกิจกรรมแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม CSR มอบทุนการศึกษา และอุปกรณ์ต่างๆ แก่โรงเรียนบ้านคำนางปุ่ม กลุ่มกวางคำ ต.เขาสวนกวาง อ.เขาสวนกวาง จ.ขอนแก่น

เมื่อวันศุกร์ที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๐ การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๖ จัดกิจกรรมแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม โดยได้ร่วมสมทบทุนจากผู้บริหารและพนักงานในสังกัดการประปาส่วนภูมิภาคเขต ๖ และ กปภ.สาขาในสังกัด รวมจำนวนทั้งสิ้น ๑๐๐,๐๐๐ บาท มอบเป็นทุนการศึกษา อุปกรณ์กีฬา ชุดพื้นเมือง ชุดขาว หนังสือ และเครื่องครัว เพื่อใช้ในกิจกรรมต่างๆ แก่โรงเรียนบ้านคำนางปุ่ม กลุ่มกวางคำ ต.เขาสวนกวาง อ.เขาสวนกวาง จ.ขอนแก่น ในเขตพื้นที่รับผิดชอบของการประปาส่วนภูมิภาค สาขาน้ำพอง (หน่วยบริการเขาสวนกวาง) เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมา

กปภ.ข.๖ ร่วมกิจกรรมแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม CSR มอบทุนการศึกษา และอุปกรณ์ต่างๆ แก่โรงเรียนบ้านคำนางปุ่ม กลุ่มกวางคำ ต.เขาสวนกวาง อ.เขาสวนกวาง จ.ขอนแก่น
กปภ.ข.๖ ร่วมกิจกรรมแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม CSR มอบทุนการศึกษา และอุปกรณ์ต่างๆ แก่โรงเรียนบ้านคำนางปุ่ม กลุ่มกวางคำ ต.เขาสวนกวาง อ.เขาสวนกวาง จ.ขอนแก่น
กปภ.ข.๖ ร่วมกิจกรรมแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม CSR มอบทุนการศึกษา และอุปกรณ์ต่างๆ แก่โรงเรียนบ้านคำนางปุ่ม กลุ่มกวางคำ ต.เขาสวนกวาง อ.เขาสวนกวาง จ.ขอนแก่น
กปภ.ข.๖ ร่วมกิจกรรมแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม CSR มอบทุนการศึกษา และอุปกรณ์ต่างๆ แก่โรงเรียนบ้านคำนางปุ่ม กลุ่มกวางคำ ต.เขาสวนกวาง อ.เขาสวนกวาง จ.ขอนแก่น
กปภ.ข.๖ ร่วมกิจกรรมแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม CSR มอบทุนการศึกษา และอุปกรณ์ต่างๆ แก่โรงเรียนบ้านคำนางปุ่ม กลุ่มกวางคำ ต.เขาสวนกวาง อ.เขาสวนกวาง จ.ขอนแก่น
กปภ.ข.๖ ร่วมกิจกรรมแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม CSR มอบทุนการศึกษา และอุปกรณ์ต่างๆ แก่โรงเรียนบ้านคำนางปุ่ม กลุ่มกวางคำ ต.เขาสวนกวาง อ.เขาสวนกวาง จ.ขอนแก่น
กปภ.ข.๖ ร่วมกิจกรรมแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม CSR มอบทุนการศึกษา และอุปกรณ์ต่างๆ แก่โรงเรียนบ้านคำนางปุ่ม กลุ่มกวางคำ ต.เขาสวนกวาง อ.เขาสวนกวาง จ.ขอนแก่น