กปภ.ข.1 กปภ.สาขาพนัสนิคม กปภ.สาขาบ้านบึง และบริษัท อินดัสเตรียล วอเตอร์ รีซอร์ส แมนเนจเม้นท์ จำกัด ดำเนินโครงการ "เติมรักปันสุขเพื่อน้อง"

วันที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2562 นายสุรชัย เชื้อแพ่ง ผู้อำนวยการการประปาส่วนภูมิภาค เขต 1 ร่วมกับ กปภ.สาขาพนัสนิคม กปภ.สาขาบ้านบึง บริษัท อินดัสเตรียล วอเตอร์ รีซอร์ส แมนเนจเม้นท์ จำกัด ผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และบริษัทต่างๆสนับสนุนสมทบเงินทุนการศึกษาและบริจาคสิ่งของเครื่องใช้ อุปกรณ์การเรียน คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์กีฬา ชุดกีฬา โต๊ะญี่ปุ่นสำหรับเด็กเล็ก ถาดอาหารกลางวันเด็กเล็ก และทาสีรั้วให้กับ โรงเรียนวัดเขาวนาพุทธาราม ต.ท่าบุญมี อ. เกาะจันทร์ จ.ชลบุรี กปภ.สาขาพนัสนิคม นำโดย นายสมนึก สุรินทร์ ผจก.กปภ.สาขาพนัสนิคม นายธีระศักดิ์ มอญสวัสดิ์ ผช.ผจก.กปภ.สาขาพนัสนิคมพร้อมด้วยหัวหน้างาน พนักงานและลูกจ้างในสังกัด เข้าร่วมโครงการฯ และร่วมกันเลี้ยงอาหารกลางวันน้องๆนักเรียนเป็นที่ชื่นชอบชื่นชมอิ่มบุญกันถ้วนหน้า ทั้งนี้ ได้มีการจัดการแสดงของนักเรียนเพื่อเป็นการขอบคุณพี่ๆ อีกด้วย

ที่มา: การประปาส่วนภูมิภาค สาขาพนัสนิคม

กปภ.ข.1 กปภ.สาขาพนัสนิคม กปภ.สาขาบ้านบึง และบริษัท อินดัสเตรียล วอเตอร์ รีซอร์ส แมนเนจเม้นท์ จำกัด ดำเนินโครงการ "เติมรักปันสุขเพื่อน้อง"
กปภ.ข.1 กปภ.สาขาพนัสนิคม กปภ.สาขาบ้านบึง และบริษัท อินดัสเตรียล วอเตอร์ รีซอร์ส แมนเนจเม้นท์ จำกัด ดำเนินโครงการ "เติมรักปันสุขเพื่อน้อง"
กปภ.ข.1 กปภ.สาขาพนัสนิคม กปภ.สาขาบ้านบึง และบริษัท อินดัสเตรียล วอเตอร์ รีซอร์ส แมนเนจเม้นท์ จำกัด ดำเนินโครงการ "เติมรักปันสุขเพื่อน้อง"
กปภ.ข.1 กปภ.สาขาพนัสนิคม กปภ.สาขาบ้านบึง และบริษัท อินดัสเตรียล วอเตอร์ รีซอร์ส แมนเนจเม้นท์ จำกัด ดำเนินโครงการ "เติมรักปันสุขเพื่อน้อง"
กปภ.ข.1 กปภ.สาขาพนัสนิคม กปภ.สาขาบ้านบึง และบริษัท อินดัสเตรียล วอเตอร์ รีซอร์ส แมนเนจเม้นท์ จำกัด ดำเนินโครงการ "เติมรักปันสุขเพื่อน้อง"
กปภ.ข.1 กปภ.สาขาพนัสนิคม กปภ.สาขาบ้านบึง และบริษัท อินดัสเตรียล วอเตอร์ รีซอร์ส แมนเนจเม้นท์ จำกัด ดำเนินโครงการ "เติมรักปันสุขเพื่อน้อง"
กปภ.ข.1 กปภ.สาขาพนัสนิคม กปภ.สาขาบ้านบึง และบริษัท อินดัสเตรียล วอเตอร์ รีซอร์ส แมนเนจเม้นท์ จำกัด ดำเนินโครงการ "เติมรักปันสุขเพื่อน้อง"
กปภ.ข.1 กปภ.สาขาพนัสนิคม กปภ.สาขาบ้านบึง และบริษัท อินดัสเตรียล วอเตอร์ รีซอร์ส แมนเนจเม้นท์ จำกัด ดำเนินโครงการ "เติมรักปันสุขเพื่อน้อง"
กปภ.ข.1 กปภ.สาขาพนัสนิคม กปภ.สาขาบ้านบึง และบริษัท อินดัสเตรียล วอเตอร์ รีซอร์ส แมนเนจเม้นท์ จำกัด ดำเนินโครงการ "เติมรักปันสุขเพื่อน้อง"
กปภ.ข.1 กปภ.สาขาพนัสนิคม กปภ.สาขาบ้านบึง และบริษัท อินดัสเตรียล วอเตอร์ รีซอร์ส แมนเนจเม้นท์ จำกัด ดำเนินโครงการ "เติมรักปันสุขเพื่อน้อง"