การประปาส่วนภูมิภาคสาขาศรีเชียงใหม่ เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5

วันที่ 23 ตุลาคม 2562 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาศรีเชียงใหม่ นำโดยนายไพรจิตร วงษ์พุฒ ตำแหน่ง ผช.ผจก.กปภ.สาขาเลย รก.ผจก.กปภ.สาขาศรีเชียงใหม่ พร้อมด้วยหัวหน้างานและพนักงานในสังกัด เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 โดยครั้งนี้นายวรรณพล ต่อพล นายอำเภอศรีเชียงใหม่ ได้เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมจิตอาสา ซึ่งมีข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ ผู้นำชุมชนและประชาชนชาวอำเภอศรีเชียงใหม่ได้มาร่วมกันทำความสะอาดและปรับปรุงภูมิทัศน์ ณ บริเวณทางเข้าและโดยรอบวัดถ้ำปู่หล้า ต.พระพุทธบาท อำเภอศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย พร้อมนี้ กปภ.สาขาศรีเชียงใหม่ได้นำน้ำดื่มตราสัญลักษณ์ กปภ. ไปให้บริการน้ำดื่มแก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้ด้วย จำนวน 360 ขวด

ที่มา : การประปาส่วนภูมิภาค สาขาศรีเชียงใหม่

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาศรีเชียงใหม่ เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5
การประปาส่วนภูมิภาคสาขาศรีเชียงใหม่ เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5
การประปาส่วนภูมิภาคสาขาศรีเชียงใหม่ เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5
การประปาส่วนภูมิภาคสาขาศรีเชียงใหม่ เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5