กปภ.สาขาชัยภูมิ ได้ร่วมจัดทำโครงการวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2561

กปภ.สาขาชัยภูมิ นำโดย นายศักดิ์สิทธิ์ แก้วแสนชัย ผู้จัดการฯ ผู้ช่วยผู้จัดการฯ พร้อมด้วยหัวหน้างาน และพนักงานในสังกัด ได้ร่วมจัดทำโครงการวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2561 ตามหนังสือขอความร่วมมือจาก สำนักงานจังหวัดชัยภูมิ เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี วันที่ 21 ตุลาคม 2561 ณ. ป่าโล่ใหญ่ อยู่ภายในเขตอุทยานแห่งชาติตาดโตน โดยได้ร่วมกันบำรุงรักษาต้นไม้ ด้วยการพรวนดิน ใส่ปุ๋ย กำจัดวัชพืช โรคแมลง ตัดกิ่งต้นไม้ ฯลฯ กิจกรรมดังกล่าวได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในจังหวัดชัยภูมิ
ที่มา: การประปาส่วนภูมิภาค สาขาชัยภูมิ

กปภ.สาขาชัยภูมิ ได้ร่วมจัดทำโครงการวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2561