กปภ. สาขาแม่ริม จัดกิจกรรม กปภ.รักษ์ชุมชน ประจำปี 2562 บริเวณห้วยน้ำอุ่นและห้วยแม่ริม ต.แม่แรม อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ จำนวน 10 ฝาย

นศุกร์ที่ 28 มิถุนายน 2562 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาแม่ริม นำโดยนายทิวา ระดีรมย์ ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาแม่ริม และ นายวุฒิศักดิ์ ไชยเทพ ผู้ช่วยผู้จัดการ กปภ.สาขาแม่ริม พร้อมด้วยหัวหน้างาน และพนักงานในสังกัด จำนวน 25 คน จัดกิจกรรม กปภ.รักษ์ชุมชน ประจำปี 2562 โดยร่วมกับหน่วยงานในพื้นที่ ดังนี้ 1.เทศบาลตำบลแม่แรม 2.สำนักงานสิ่งแวดล้อมที่ 1 จ.เชียงใหม่ 3. เจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย 4.เครือข่ายลุ่มน้ำแม่แรม-แม่สา 5.สถานีตำรวจภูธรแม่ริม (สายตรวจ ต.แม่แรม อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่) 6. ชาวบ้านแม่ในพัฒนา ม.12 ต.แม่แรม อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ สร้างฝายชะลอน้ำ ลำห้วยน้ำอุ่น และห้วยแม่ใน ต.แม่แรม อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ จำนวน 10 ฝาย และปลูกต้นไม้ เพื่อเป็นการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม ให้แก่ชุมชน บ้านแม่ในพัฒนา และพื้นที่ใกล้เคียง ที่มา: การประปาส่วนภูมิภาค สาขาแม่ริม

กปภ. สาขาแม่ริม จัดกิจกรรม กปภ.รักษ์ชุมชน ประจำปี 2562 บริเวณห้วยน้ำอุ่นและห้วยแม่ริม ต.แม่แรม อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ จำนวน 10 ฝาย
กปภ. สาขาแม่ริม จัดกิจกรรม กปภ.รักษ์ชุมชน ประจำปี 2562 บริเวณห้วยน้ำอุ่นและห้วยแม่ริม ต.แม่แรม อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ จำนวน 10 ฝาย
กปภ. สาขาแม่ริม จัดกิจกรรม กปภ.รักษ์ชุมชน ประจำปี 2562 บริเวณห้วยน้ำอุ่นและห้วยแม่ริม ต.แม่แรม อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ จำนวน 10 ฝาย
กปภ. สาขาแม่ริม จัดกิจกรรม กปภ.รักษ์ชุมชน ประจำปี 2562 บริเวณห้วยน้ำอุ่นและห้วยแม่ริม ต.แม่แรม อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ จำนวน 10 ฝาย