กปภ.รวมพลังสร้างฝายชะลอน้ำ

การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) 6 สาขา ได้แก่ เชียงใหม่, แม่ริม, สันกำแพง, แม่แตง, ฝางและเกาะคา ร่วมกับ สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพและสำนักงานบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 จัดกิจกรรมสร้างฝายชะลอน้ำและปลูกต้นราชพฤกษ์ จำนวน 60 ต้น เพื่อสร้างความอุดมสมบูรณ์และความชุ่มชื้นในระบบนิเวศ ณ บ้านหัวเลา ต.ป่าแป๋ อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2562

ที่มา: การประปาส่วนภูมิภาค สำนักงานใหญ่

กปภ.รวมพลังสร้างฝายชะลอน้ำ
กปภ.รวมพลังสร้างฝายชะลอน้ำ