กปภ.สาขาระนอง ร่วมกิจกรรมปลูกป่าชายเลน โครงการผืนป่าอาเซียน ประจำปี 2562

เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2562 กปภ.สาขาระนอง โดยนายเลอศักดิ์ รัตนฉายา ผู้จัดการ กปภ.สาขาระนอง นำทีมหัวหน้างานและพนักงานในสังกัด เข้าร่วมกิจกรรมปลูกป่า ตามโครงการ จิตอาสา เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ กิจกรรมผืนป่าอาเซียน ประจำปี 2562 เพื่อฟื้นฟูป่าชายเลนสู่มรดกโลก ที่จัดขึ้นโดยหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่ 25 ร่วมกับสถานีพัฒนาทรัพยากรป่าชายเลนที่ 10 (เมืองระนอง) มีหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนเข้าร่วมกิจกรรมจำนวนมาก ณ บริเวณพื้นที่ ซอยสำนักสงฆ์สะพานปลา บ้านแพใหม่ หมู่ที่ 5 ตำบลบางริ้น อำเภอเมือง จังหวัดระนอ

ทั้งนี้ การจัดกิจกรรมดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการอนุรักษ์ผืนป่าและสร้างความสัมพันธ์ที่ดีของชุมชนตามแนวชายแดน โดยการปลูกป่าชายเลน เนื้อที่กว่า 25 ไร่ พันธุ์กล้าไม้ จำนวน 15,000 ต้น

ในการนี้ กปภ.สาขาระนอง ได้นำน้ำดื่มบรรจุขวดตราสัญลักษณ์ กปภ. เข้าร่วมให้บริการการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ จำนวน 1,000 ขวด ด้วย

ที่มา: การประปาส่วนภูมิภาค สาขาระนอง

กปภ.สาขาระนอง ร่วมกิจกรรมปลูกป่าชายเลน โครงการผืนป่าอาเซียน ประจำปี 2562
กปภ.สาขาระนอง ร่วมกิจกรรมปลูกป่าชายเลน โครงการผืนป่าอาเซียน ประจำปี 2562
กปภ.สาขาระนอง ร่วมกิจกรรมปลูกป่าชายเลน โครงการผืนป่าอาเซียน ประจำปี 2562
กปภ.สาขาระนอง ร่วมกิจกรรมปลูกป่าชายเลน โครงการผืนป่าอาเซียน ประจำปี 2562
กปภ.สาขาระนอง ร่วมกิจกรรมปลูกป่าชายเลน โครงการผืนป่าอาเซียน ประจำปี 2562
กปภ.สาขาระนอง ร่วมกิจกรรมปลูกป่าชายเลน โครงการผืนป่าอาเซียน ประจำปี 2562
กปภ.สาขาระนอง ร่วมกิจกรรมปลูกป่าชายเลน โครงการผืนป่าอาเซียน ประจำปี 2562