กปภ.สาขาสตึก ดำเนินกิจกรรมร้อยดวงใจถวายพ่อหลวง

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสตึก นำโดยนายปฏิเวธ จันทร์หอม ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาสตึก พร้อมด้วยหัวหน้างาน พนักงานและลูกจ้างในสังกัด ดำเนินกิจกรรมร้อยดวงใจถวายพ่อหลวง ซึ่งเป็นวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เพื่อร่วมแสดงความจงรักภักดี บำเพ็ญพระราชกุศลและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ประกอบกิจกรรม ลงพื้นที่ให้บริการตรวจสอบระบบประปา ดูแลซ่อมแซม ท่อแตก-รั่ว และอุปกรณ์ประปาที่ชำรุดภายในบ้านของลูกค้าโดยไม่คิดค่าแรง ตรวจสอบมาตรวัดน้ำและระบบจ่ายน้ำภายในบ้าน ค้นหาและซ่อมแซมท่อแตกรั่วหน้าบ้าน/นอกบ้าน ซ่อมแซมอุปกรณ์ประปาชำรุดภายในบ้าน ให้ความรู้เรื่องการดูแลระบบประปาภายในบ้าน ให้ผู้ใช้น้ำกรอกแบบสอบถามความพึงพอใจและความคาดหวัง รับเรื่องร้องเรียน และระบายตะกอนหัวดับเพลิง

ที่มา: การประปาส่วนภูมิภาค สาขาสตึก

กปภ.สาขาสตึก ดำเนินกิจกรรมร้อยดวงใจถวายพ่อหลวง
กปภ.สาขาสตึก ดำเนินกิจกรรมร้อยดวงใจถวายพ่อหลวง
กปภ.สาขาสตึก ดำเนินกิจกรรมร้อยดวงใจถวายพ่อหลวง
กปภ.สาขาสตึก ดำเนินกิจกรรมร้อยดวงใจถวายพ่อหลวง
กปภ.สาขาสตึก ดำเนินกิจกรรมร้อยดวงใจถวายพ่อหลวง