การประปาส่วนภูมิภาคสาขาจันทบุรี จัดกิจกรรม CSR “กปภ.ร่วมใจ ทำความดีปรับปรุงห้องน้ำวัดในชนบท ประจำปี ๒๕๖๐”

เมื่อวันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๐ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสาขาจันทบุรี ร่วมกับการประปาส่วนภูมิภาคเขต ๑ และการประปาส่วนภูมิภาคสาขาขลุง ร่วมกันจัดโครงการ CSR "กปภ.ร่วมใจ ทำความดีปรับปรุงห้องน้ำวัดในชนบท ประจำปี ๒๕๖๐" โดยมีกิจกรรมดังนี้ ๑. ปรับปรุงห้องน้ำวัด ๒. เปลี่ยนหลังคาที่แตกชำรุด ๓. เปลี่ยนลูกบิดประตูห้องน้ำ ๔. ซ่อมแซมถังเก็บน้ำ ๕. ช่วยกันทำความสะอาดบริเวณลานวัด,ห้องน้ำ,พัดลม พร้อมได้มอบเครื่องจตุปัจจัยไทยธรรม ณ วัดหินกอง ต.วังใหม่ อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี....

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาจันทบุรี จัดกิจกรรม CSR “กปภ.ร่วมใจ ทำความดีปรับปรุงห้องน้ำวัดในชนบท ประจำปี ๒๕๖๐”
การประปาส่วนภูมิภาคสาขาจันทบุรี จัดกิจกรรม CSR “กปภ.ร่วมใจ ทำความดีปรับปรุงห้องน้ำวัดในชนบท ประจำปี ๒๕๖๐”
การประปาส่วนภูมิภาคสาขาจันทบุรี จัดกิจกรรม CSR “กปภ.ร่วมใจ ทำความดีปรับปรุงห้องน้ำวัดในชนบท ประจำปี ๒๕๖๐”