การประปาส่วนภูมิภาคสาขาชุมพร ร่วมกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ณ สถานสงเคราะห์คนชราอู่พนังตัก

วันที่ 28 กรกฎาคม 2562 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาชุมพร ภายใต้การบริหารงานของ นายสุกฤษฏิ์ กลิ่นสนธิ์ ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาชุมพร ได้มอบหมายให้พนักงานในสังกัด ร่วมกิจกรรมเลี้ยงอาหารกลางวันแก่ผู้ป่วยและคนชรา ณ สถานสงเคราะห์คนชราบ้านอู่ทองพนังตัง อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 67 พรรษา 28 กรกฎาคม 2562 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาชุมพร ร่วมกับจังหวัดชุมพร ได้เข้าร่วมกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ โดยจิตอาสาจังหวัดชุมพรดำเนินการจัดกิจกรรมเลี้ยงอาหารให้กับผู้สูงอายุ ในสถานสงเคราะห์คนชรา บ้านอู่ทองพนังตัก ในครั้งนี้จำนวน 66 ราย ซึ่งได้รับการสนับสนุนการจัดเลี้ยงอาหารจากเทศบาลเมืองชุมพร รวมทั้งองค์การบริหารส่วนจังหวัด ได้ให้ความอนุเคราะห์ โดยร่วมกันนำสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆ และอาหาร มอบให้แก่คุณตา คุณยาย พร้อมกับพูดคุย ให้กำลังใจ สร้างความซาบซึ้ง ให้แก่ คุณตา คุณยายเป็นอย่างมาก นายวิบูลย์ รัตนาภรณ์วงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร กล่าวว่า การเลี้ยงอาหารกลางวันแก่ผู้สูงอายุ ณ สถานสงเคราะห์คนชราบ้านอู่ทองพนังตัง เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ โดยจิตอาสาจังหวัดชุมพร เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปีพุทธศักราช 2562 ซึ่งจังหวัดชุมพรได้กำหนดให้จัดกิจกรรมต่างๆ พร้อมกัน ทั้งในส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และในต่างประเทศ ทั้งกิจกรรมที่จัดก่อนและกิจกรรมซึ่งจัดในวันที่ 28 กรกฎาคม 2562 โดยมีกิจกรรมต่างๆประกอบด้วย พิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดี และพลังแผ่นดิน กิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ กิจกรรม 1 โครงการ 1 จังหวัด 1 ถนนเฉลิมพระเกียรติ พิธีถวายเครื่องราชสักการะ และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล โดยแสดงออกถึงความจงรักภักดี สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์

ที่มา: การประปาส่วนภูมิภาค สาขาชุมพร

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาชุมพร ร่วมกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ณ สถานสงเคราะห์คนชราอู่พนังตัก
การประปาส่วนภูมิภาคสาขาชุมพร ร่วมกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ณ สถานสงเคราะห์คนชราอู่พนังตัก
การประปาส่วนภูมิภาคสาขาชุมพร ร่วมกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ณ สถานสงเคราะห์คนชราอู่พนังตัก
การประปาส่วนภูมิภาคสาขาชุมพร ร่วมกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ณ สถานสงเคราะห์คนชราอู่พนังตัก
การประปาส่วนภูมิภาคสาขาชุมพร ร่วมกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ณ สถานสงเคราะห์คนชราอู่พนังตัก