กปภ.เขต ๑ จัด CSR เพื่อน้องออทิสติก

เมื่อวันศุกร์ที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๑ การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) เขต ๑ นำโดยนายสุรชัย เชื้อแพ่ง ผู้อำนวยการ กปภ.เขต ๑ พร้อมด้วยผู้อำนวยการกอง และพนักงานในสังกัด ได้จัดกิจกรรม CSR เพื่อน้อง ๆ ออทิสติก โดยร่วมเลี้ยงอาหารกลางวันและไอศครีม รวมถึงบริจาคสิ่งของเครื่องใช้ ข้าวสาร อาหารแห้ง ณ ศูนย์ส่งเสริมทักษะชีวิตบุคคลออทิสติก จ.ชลบุรี

กปภ.เขต ๑ จัด CSR เพื่อน้องออทิสติก
กปภ.เขต ๑ จัด CSR เพื่อน้องออทิสติก
กปภ.เขต ๑ จัด CSR เพื่อน้องออทิสติก
กปภ.เขต ๑ จัด CSR เพื่อน้องออทิสติก
กปภ.เขต ๑ จัด CSR เพื่อน้องออทิสติก