การประปาส่วนภูมิภาคสาขาท่ามะกา เข้าร่วมบริจาคโลหิต

วันนี้ช่วงเช้า (วันจันทร์ที่ 8 มกราคม 2561 ) นำโดยนางชยาภรณ์ กิตติวงศ์ภักดี ผจก.กปภ.สาขาท่ามะกา พร้อมด้วยหัวหน้างานและพนักงานในสังกัด จัดกิจกรรมโครงการ CSR ครั้งที่ 5/2561 เข้าร่วมบริจาคโลหิตแก่ โรงพยาบาลมะการักษ์ ณ อาคารศาลาประชาคม อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาท่ามะกา เข้าร่วมบริจาคโลหิต
การประปาส่วนภูมิภาคสาขาท่ามะกา เข้าร่วมบริจาคโลหิต
การประปาส่วนภูมิภาคสาขาท่ามะกา เข้าร่วมบริจาคโลหิต
การประปาส่วนภูมิภาคสาขาท่ามะกา เข้าร่วมบริจาคโลหิต
การประปาส่วนภูมิภาคสาขาท่ามะกา เข้าร่วมบริจาคโลหิต