กปภ.สาขารังสิต (พ) ให้การสนับสนุนน้ำประปาเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนจากฝุ่น PM 2.5

เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 นายชัยฤทธิ์ จูสกุลวิจิตร์ ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขารังสิต (ชั้นพิเศษ) มอบหมายให้หัวหน้างานผลิต และหัวหน้างานลูกค้าสัมพันธ์ เข้าร่วมให้การสนับสนุนกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดปทุมธานี และหน่วยงานทุกภาคส่วนในพื้นที่ ดำเนินกิจกรรมแก้ไขปัญหาฝุ่นละออง PM 2.5 ในอากาศ โดยฉีดพ่นละอองน้ำเพื่อสร้างความชุ่มชื่นในพื้นที่ที่มีค่าฝุ่นละอองสูง ณ บริเวณลานจอดรถตู้ ห้างฟิวเจอร์พาร์ครังสิต และบนทางยกระดับอุตราภิมุขฝั่งขาออก บริเวณหน้าขนส่งผู้โดยสารขาออก จังหวัดปทุมธานี โดยมี นายผล ดำธรรม รองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี ติดตามการดำเนินการอย่างใกล้ชิด ทั้งนี้ กปภ.สาขารังสิต (พ) ได้ให้การสนับสนุนน้ำประปาโดยเปิดจุดจ่ายน้ำฟรีให้กับรถบรรทุกน้ำส่วนราชการในพื้นที่ เพื่อใช้ในการฉีดพ่นละอองน้ำเป็นจำนวนเกือบ 100,000 ลิตร

ที่มา: การประปาส่วนภูมิภาค สาขารังสิต (ชั้นพิเศษ)

กปภ.สาขารังสิต (พ) ให้การสนับสนุนน้ำประปาเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนจากฝุ่น PM 2.5
กปภ.สาขารังสิต (พ) ให้การสนับสนุนน้ำประปาเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนจากฝุ่น PM 2.5
กปภ.สาขารังสิต (พ) ให้การสนับสนุนน้ำประปาเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนจากฝุ่น PM 2.5