กปภ.สาขาระโนด ร่วมบริจาคโลหิต

กปภ.สาขาระโนด เข้าร่วมกิจกรรมบริจาคโลหิต ซึ่งจัดโดย โรงพยาบาลระโนด กับ สภากาชาดไทย ในวันอังคารที่ 23 พฤษภาคม เวลา 9.00 น. - 14.00 น. ณ ห้องประชุมนายแพทย์อภิชัย โรงพยาบาลระโนด ซึ่งพนักงานและลูกจ้าง ของกปภ.สาขา บริจาคโลหิตด้วยความสุขใจที่ได้ช่วยเหลือผู้ป่วยที่ต้องการใช้โลหิตในพื้นที่ 7 จังหวัด ภาคใต้ตอนล่าง

กปภ.สาขาระโนด ร่วมบริจาคโลหิต
กปภ.สาขาระโนด ร่วมบริจาคโลหิต