กปภ.สาขาบ้านนาสาร เข้าร่วมโครงการจิตอาสา"เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ" อ่าน

เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2562 นางสาวสุดาพร นาคพิน ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาบ้านนาสาร พร้อมด้วยพนักงานในสังกัด เข้าร่วมโครงการจิตอาสา"เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ" ณ จุดรวมพลท่าน้ำวังหิน บ้านสวนกล้วย หมู่ที่ 17 ต.บ้านส้อง อ.เวียงสระ จ.สุราษฎร์ธานี เพื่อบำเพ็ญประโยชน์และรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อยของพื้นที่ การช่วยเหลือผู้ประสบภัย การปรับปรุงซ่อมแซม การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในครั้งการประปาส่วนภูมิภาคสาขาบ้านนาสาร ได้สนับสนุนน้ำดื่มบรรจุขวดตราสัญลักษณ์ กปภ.จำนวน 250 ขวด ให้กับประชาชนจิตอาสาที่มาร่วมกิจกรรมในครั้งนี้

ที่มา: ารประปาส่วนภูมิภาค สาขาบ้านนาสาร

กปภ.สาขาบ้านนาสาร เข้าร่วมโครงการจิตอาสา"เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ" อ่าน
กปภ.สาขาบ้านนาสาร เข้าร่วมโครงการจิตอาสา"เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ" อ่าน