กปภ.สาขาอำนาจเจริญร่วมกิจกรรม จิตอาสาพัฒนา ปลูกและบำรุงรักษาต้นไม้

นายสังวาลย์ มงคลมะไฟ ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาอำนาจเจริญ ได้มอบหมายให้ นางกรรณิการ์ จิรกุลสมโชค หัวหน้างานอำนวยการ พนักงาน/ลูกจ้างในสังกัด เข้าร่วมกิจกรรม "จิตอาสาพัฒนา ปลูกและบำรุงรักษาต้นไม้ เนื่องในวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ" ซึ่งเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ณ บริเวณอ่างเก็บน้ำพุทธอุทยาน บ้านโนนสมบูรณ์ บ้านคำกลาง หมู่ที่ 6,7 ตำบลโนนหนามแท่ง อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ

ที่มา: การประปาส่วนภูมิภาค สาขาอำนาจเจริญ

กปภ.สาขาอำนาจเจริญร่วมกิจกรรม จิตอาสาพัฒนา ปลูกและบำรุงรักษาต้นไม้
กปภ.สาขาอำนาจเจริญร่วมกิจกรรม จิตอาสาพัฒนา ปลูกและบำรุงรักษาต้นไม้