กปภ.สาขาขนอม เข้าร่วมกิจกรรม “จิตอาสาพัฒนาชายหาดคอเขา” ตามโครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ ณ บริเวณชายหาดคอเขา ต.ขนอม อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราช

วันพฤหัสบดีที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาขนอม ภายใต้การบริหารงานโดย นายสานิษ กาญจนกุล ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาขนอม พร้อมด้วยหัวหน้างานและพนักงานในสังกัด เข้าร่วมกิจกรรม "จิตอาสาพัฒนาชายหาดคอเขา" ตามโครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ ณ บริเวณชายหาดคอเขา ต.ขนอม อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราช พร้อมกับให้บริการน้ำดื่มบรรจุขวดตราสัญลักษณ์ กปภ. จำนวน 500 ขวด สำหรับจิตอาสาที่เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้

ที่มา : การประปาส่วนภูมิภาค สาขาขนอม

กปภ.สาขาขนอม เข้าร่วมกิจกรรม “จิตอาสาพัฒนาชายหาดคอเขา” ตามโครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ ณ บริเวณชายหาดคอเขา ต.ขนอม อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราช
กปภ.สาขาขนอม เข้าร่วมกิจกรรม “จิตอาสาพัฒนาชายหาดคอเขา” ตามโครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ ณ บริเวณชายหาดคอเขา ต.ขนอม อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราช
กปภ.สาขาขนอม เข้าร่วมกิจกรรม “จิตอาสาพัฒนาชายหาดคอเขา” ตามโครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ ณ บริเวณชายหาดคอเขา ต.ขนอม อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราช