กปภ.ข.5 ร่วมจัดกิจกรรมวันเด็ก ประจำปี 2561

เมื่อวันที่ 13 มกราคม ที่ผ่านมา การประปาส่วนภูมิภาคเขต 5 ร่วมกับจังหวัดสงขลาจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561 ณ จวนผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา (ตำหนักเขาน้อย) อ.เมือง จ.สงขลา โดยออกบูธกิจกรรมเพื่อเปิดโอกาสให้เด็กๆได้ร่วมสนุกและแสดงความสามารถ พร้อมเตรียมของขวัญของรางวัล ขนมและน้ำดื่ม กปภ. ไปบริการ

กปภ.ข.5 ร่วมจัดกิจกรรมวันเด็ก ประจำปี 2561
กปภ.ข.5 ร่วมจัดกิจกรรมวันเด็ก ประจำปี 2561
กปภ.ข.5 ร่วมจัดกิจกรรมวันเด็ก ประจำปี 2561
กปภ.ข.5 ร่วมจัดกิจกรรมวันเด็ก ประจำปี 2561
กปภ.ข.5 ร่วมจัดกิจกรรมวันเด็ก ประจำปี 2561
กปภ.ข.5 ร่วมจัดกิจกรรมวันเด็ก ประจำปี 2561