กปภ. สาขาตราดจัดกิจกรรม CSR มอบอุปกรณ์กีฬาให้กับโรงเรียนวัดคลองขุด ต.ห้วยแล้ง อ.เมืองตราด จ.ตราด

วันที่ 25 กันยายน 2562นายจิรพงค์ แสวงการ ผู้จัดการ กปภ.สาขาตราด พร้อมด้วยหัวหน้างาน และพนักงาน ในสังกัด จัดกิจกรรม CSR มอบอุปกรณ์กีฬา ให้กับโรงเรียนวัดคลองขุด ต.ห้วยแล้ง อ.เมืองตราด จ.ตราด โดยมี นายทศพิธ ลุนสะแกวงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดคลองขุด เป็นผู้รับมอบอุปกรณ์กีฬา โดยวัตถุประสงค์ในครั้งนี้เพื่อช่วยส่งเสริมการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพพลานามัยที่แข็งแรงทั้งทางร่างกายและจิตใจให้แก่เยาวชน รวมถึงปลูกฝังให้เด็กๆรักการเล่นกีฬาเพื่อจุดประกายและสร้างเยาวชนคนกีฬาที่มีคุณภาพให้แก่สังคมในอนาคต

ที่มา: การประปาส่วนภูมิภาค สาขาตราด

กปภ. สาขาตราดจัดกิจกรรม CSR มอบอุปกรณ์กีฬาให้กับโรงเรียนวัดคลองขุด ต.ห้วยแล้ง อ.เมืองตราด จ.ตราด
กปภ. สาขาตราดจัดกิจกรรม CSR มอบอุปกรณ์กีฬาให้กับโรงเรียนวัดคลองขุด ต.ห้วยแล้ง อ.เมืองตราด จ.ตราด