การประปาส่วนภูมิภาคเขต 6 มอบตู้ทำน้ำเย็น ในโครงการ PWA Mini Marathon 2019 แก่ สวนธรรมสาวัตถี จ.ขอนแก่น

วันจันทร์ที่ 30 กันยายน 2562 การประปาส่วนภูมิภาคเขต 6 นำโดย นายจักรพงศ์ คำจันทร์ ผู้อำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต 6 มอบหมายให้ นายกมล ศรีวงษ์ ผู้อำนวยการกองระบบจำหน่าย หัวหน้างาน และพนักงานในสังกัด เข้ามอบตู้ทำน้ำเย็น เงินรายหลังจากหักค่าใช้จ่ายในโครงการ PWA Mini Marathon 2019 ที่จัดขั้นเมื่อวันอาทิตย์ที่ 7 กรกฎาคม 2562 ณ สวนสาธารณะบึงทุ่งสร้าง อ.เมือง จ.ขอนแก่น ซึ่งโครงการดังกล่าวได้จัดซื้อตู้ทำน้ำเย็นจำนวนทั้งสิ้น 70 ตู้ เพื่อส่งมอบให้กับ 70 หน่วยงาน/พื้นที่ เพื่อใช้เป็นประโยชน์สาธารณะในพื้นที่ของการประปาส่วนภูมิภาค สาขาในสังกัดทั้ง 22 สาขา (5 จังหวัด ได้แก่ จ.ขอนแก่น จ.กาฬสินธุ์ จ.มหาสารคาม จ.ร้อยเอ็ด และ จ.ชัยภูมิ) ทั้งนี้ สวนธรรมสาวัตถี จ.ขอนแก่น เป็นอีกหนึ่งพื้นที่ที่ได้มอบตู้ทำน้ำเย็นเพื่อเป็นสาธารณประโยชน์ต่อไป

ที่มา: การประปาส่วนภูมิภาคเขต 6

การประปาส่วนภูมิภาคเขต 6 มอบตู้ทำน้ำเย็น ในโครงการ PWA Mini Marathon 2019 แก่ สวนธรรมสาวัตถี จ.ขอนแก่น
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 6 มอบตู้ทำน้ำเย็น ในโครงการ PWA Mini Marathon 2019 แก่ สวนธรรมสาวัตถี จ.ขอนแก่น
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 6 มอบตู้ทำน้ำเย็น ในโครงการ PWA Mini Marathon 2019 แก่ สวนธรรมสาวัตถี จ.ขอนแก่น