กปภ.สาขาชลบุรี (พ) ร่วมมอบแพมเพิสให้แก่ผู้ป่วยเด็ก โรงพยาบาลชลบุรี

เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2561 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาชลบุรี (ชั้นพิเศษ) ร่วมมอบแพมเพิสให้แก่ผู้ป่วยเด็ก ตึกกุมารเวช เพื่อเป็นการช่วยเหลือสังคมและสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับองค์กร ณ โรงพยาบาลชลบุรี อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี

กปภ.สาขาชลบุรี (พ) ร่วมมอบแพมเพิสให้แก่ผู้ป่วยเด็ก โรงพยาบาลชลบุรี