กปภ.สาขาพิมายร่วมกิจกรรมขุดลอกคูคลอง กำจัดผักตบชวาและวัชพืช

เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2560 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพิมาย ได้ดำเนินงานโครงการ CSR ประจำปี 2560 เพื่อส่งเสริมและรักษาสิ่งแวดล้อม ในโครงการขุดลอกคู คลอง กำจัดผักตบชวาและวัชพืช โดยผู้จัดการ กปภ. สาขาพิมาย และพนักงานในสังกัด ร่วมกับ เทศบาลตำบลพิมาย ทหาร ตำรวจ ในพื้นที่ และประชาชนอำเภอพิมาย ร่วมกันทำกิจกรรมกำจัดผักตบชวาและวัชพืชในแหล่งน้ำ บริเวณลำน้ำมูลด้านท่อทางดูดของสำนักงาน กปภ.สาขาพิมาย เพื่อเป็นการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมและส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่องค์กร ทั้งนี้ได้รับผลตอบรับจากลูกค้า ประชาชน ชุมชน ในการทำกิจกรรมดังกล่าวครั้งนี้อยู่ในเกณฑ์ที่พึงพอใจมาก

201702081422390002663
201702081422390004243
201702081422390007022
201702081422390009607
กปภ.สาขาพิมายร่วมกิจกรรมขุดลอกคูคลอง กำจัดผักตบชวาและวัชพืช
กปภ.สาขาพิมายร่วมกิจกรรมขุดลอกคูคลอง กำจัดผักตบชวาและวัชพืช
กปภ.สาขาพิมายร่วมกิจกรรมขุดลอกคูคลอง กำจัดผักตบชวาและวัชพืช
กปภ.สาขาพิมายร่วมกิจกรรมขุดลอกคูคลอง กำจัดผักตบชวาและวัชพืช