กปภ.สาขาพัทยา (พ) ร่วมปล่อยพันธุ์ปลา เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๕ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๐

เมื่อวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๐ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพัทยา (ชั้นพิเศษ) ร่วมกับสำนักงานประมงอำเภอบางละมุง ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดชลบุรี กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน หัวหน้าส่วนราชการ เมืองพัทยา หน่วยงานท้องถิ่น นักเรียนและประชาชนในท้องถิ่น ร่วมกันปล่อยพันธุ์ปลาจำนวน ๒๕๐,๐๐๐ ตัว เป็นตะเพียนและปลาไน ณ บริเวณอ่างเก็บน้ำมาบประชัน ต.โป่ง อ.บางละมุง จ.ชลบุรี โดยมีนายนิยม บุตรโคษา ประมงอำเภอบางละมุง ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีปล่อยพันธุ์ปลา ตามโครงการปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๕ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๐ เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ อีกทั้งเป็นการเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ไทย นอกจากนี้ ยังเป็นการฟื้นฟูความอุดมสมบูรณ์ของอ่างเก็บน้ำชากนอก สร้างจิตสำนึกให้ประชาชนและเยาวชนรู้สึกรักและหวงแหนทรัพยากรในท้องถิ่นอีกด้วย

งานลูกค้าสัมพันธ์ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพัทยา (ชั้นพิเศษ)

กปภ.สาขาพัทยา (พ) ร่วมปล่อยพันธุ์ปลา เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๕ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๐
กปภ.สาขาพัทยา (พ) ร่วมปล่อยพันธุ์ปลา เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๕ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๐
กปภ.สาขาพัทยา (พ) ร่วมปล่อยพันธุ์ปลา เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๕ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๐
กปภ.สาขาพัทยา (พ) ร่วมปล่อยพันธุ์ปลา เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๕ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๐
กปภ.สาขาพัทยา (พ) ร่วมปล่อยพันธุ์ปลา เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๕ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๐
กปภ.สาขาพัทยา (พ) ร่วมปล่อยพันธุ์ปลา เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๕ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๐
กปภ.สาขาพัทยา (พ) ร่วมปล่อยพันธุ์ปลา เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๕ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๐