กปภ.สาขาขอนแก่น(พ) ร่วมกิจกรรม CSR พิธีส่งมอบตู้ทำน้ำเย็น

เมื่อวันศุกร์ที่ 30 สิงหาคม 2562 เวลา 08.00 น. ที่ผ่านมา นายสุเมธ แว่นประชา ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาขอนแก่น(ชั้นพิเศษ) พร้อมด้วยหัวหน้างานและพนักงานในสังกัด ร่วมกิจกรรม CSR พิธีส่งมอบตู้ทำน้ำเย็น ณ ลานอเนกประสงค์ การประปาส่วนภูมิภาคเขต 6 โดยได้รับเกียรติจากนายสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น นายมงคล วัลยะเสวี รองผู้ว่าการ (ปฏิบัติการ 2) ร่วมเป็นประธานในพิธี ซึ่งนำรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายในกิจกรรมการแข่งขันเดิน-วิ่ง 40 ปี PWA Mini Marathon 2019 ที่จัดขึ้นโดยการประปาส่วนภูมิภาคเขต6 เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2562 ณ สวนสาธารณะบึงทุ่งสร้าง อ.เมือง จ.ขอนแก่น ที่ผ่านมา จัดซื้อตู้น้ำเย็น มอบให้สถานศึกษา สถานพยาบาล หน่วยงานรัฐที่ขาดแคลน เพื่อใช้สาธารณประโยชน์ร่วมกัน จำนวน 70 ตู้มอบให้แก่หน่วยงานในพื้นที่กปภ.สาขา ในสังกัด กปภ.ข.6 ทั้งนี้กปภ.สาขาขอนแก่น(พ) ได้มีหน่วยงานที่ผ่านการคัดเลือก 3 หน่วยงาน ได้แก่ โรงเรียนบ้านดอนหันวิทยาสาร โรงเรียนบ้านดอนแดงดอนน้อยวิทยา และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพบ้านดอนบม

ที่มา: การประปาส่วนภูมิภาคเขต 6

กปภ.สาขาขอนแก่น(พ) ร่วมกิจกรรม CSR พิธีส่งมอบตู้ทำน้ำเย็น
กปภ.สาขาขอนแก่น(พ) ร่วมกิจกรรม CSR พิธีส่งมอบตู้ทำน้ำเย็น
กปภ.สาขาขอนแก่น(พ) ร่วมกิจกรรม CSR พิธีส่งมอบตู้ทำน้ำเย็น
กปภ.สาขาขอนแก่น(พ) ร่วมกิจกรรม CSR พิธีส่งมอบตู้ทำน้ำเย็น
กปภ.สาขาขอนแก่น(พ) ร่วมกิจกรรม CSR พิธีส่งมอบตู้ทำน้ำเย็น
กปภ.สาขาขอนแก่น(พ) ร่วมกิจกรรม CSR พิธีส่งมอบตู้ทำน้ำเย็น
กปภ.สาขาขอนแก่น(พ) ร่วมกิจกรรม CSR พิธีส่งมอบตู้ทำน้ำเย็น