กปภ.สาขายโสธรร่วมกิจกรรม จิตอาสาพัฒนา ปลูกและบำรุงรักษาต้นไม้ 2561

นางสาววิภาวี โชควิวัฒนวนิช ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขายโสธร มอบหมายให้พนักงานในสังกัด เข้าร่วมกิจกรรม"จิตอาสาพัฒนา ปลูกและบำรุงรักษาต้นไม้ เนื่องในวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ" ซึ่งเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระศรีนครินทร์ทราบรมราชชนนี ณ บริเวณวิมานพญาแถน อ.เมือง จ.ยโสธร โดยมีนายนิกร สุกใส ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงาน
ที่มา: การประปาส่วนภูมิภาค สาขายโสธร

กปภ.สาขายโสธรร่วมกิจกรรม จิตอาสาพัฒนา ปลูกและบำรุงรักษาต้นไม้ 2561
กปภ.สาขายโสธรร่วมกิจกรรม จิตอาสาพัฒนา ปลูกและบำรุงรักษาต้นไม้ 2561