กปภ.สาขาระยองร่วมทำความดีด้วยหัวใจ ถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

การประปาส่วนภูมิภาค(กปภ.)สาขาระยอง นำโดย นายศักดิกร เชื้อแพ่ง หัวหน้างาน 8 งานผลิต พร้อมด้วยพนักงานในสังกัด เข้าร่วมโครงการจิตอาสาเฉพาะกิจทำความดีด้วยหัวใจ อ.เมืองระยอง ได้ร่วมทำความสะอาดรอบบริเวณสถานที่งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ ในวันพุธที่ 18 ตุลาคม 2560 ณ สวนศรีเมือง อ.เมืองระยอง จ.ระยอง

กปภ.สาขาระยองร่วมทำความดีด้วยหัวใจ ถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
กปภ.สาขาระยองร่วมทำความดีด้วยหัวใจ ถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
กปภ.สาขาระยองร่วมทำความดีด้วยหัวใจ ถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
กปภ.สาขาระยองร่วมทำความดีด้วยหัวใจ ถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
กปภ.สาขาระยองร่วมทำความดีด้วยหัวใจ ถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
กปภ.สาขาระยองร่วมทำความดีด้วยหัวใจ ถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
กปภ.สาขาระยองร่วมทำความดีด้วยหัวใจ ถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร