กปภ.สาขาบ้านบึง ร่วมกิจกรรม CSR สร้างฝายชะลอน้ำ ณ เขาอ่างช้างน้ำ

วันที่ 16 สิงหาคม 2562 นายปราโมทย์ ฉันทะ ผู้จัดการ กปภ.สาขาบ้านบึง มอบหมายให้ นางสาวจิราภรณ์ จาริยศิลป์ หัวหน้างาน 8 งานจัดเก็บรายได้ นางสายฝน เนื่องจำนงค์ หัวหน้างาน 8 งานอำนวยการ นายประภัทธิ์ ธรรมพร หัวหน้างาน 8 งานผลิต พนักงานและลูกจ้างในสังกัด เข้าร่วมกิจกรรม CSR สร้างฝ่ายชะลอน้ำกึ่งถาวร โดยความร่วมมือ บริษัท น้ำมันอพอลโล (ไทย) การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบ้านบึง และหน่วยพิทักษ์ป่าเขาอ่างช้างน้ำเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาเขียว-เขาชมภู่ กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธ์พืช ในครั้งนี้ กปภ.สาขาบ้านบึง ได้มอบ กระสอบเปล่าสารส้ม จำนวน 500 ใบ ซึ่งใช้สำหรับสร้างฝายชะลอน้ำ

ที่มา: การประปาส่วนภูมิภาค สาขาบ้านบึง

กปภ.สาขาบ้านบึง ร่วมกิจกรรม CSR สร้างฝายชะลอน้ำ ณ เขาอ่างช้างน้ำ
กปภ.สาขาบ้านบึง ร่วมกิจกรรม CSR สร้างฝายชะลอน้ำ ณ เขาอ่างช้างน้ำ
กปภ.สาขาบ้านบึง ร่วมกิจกรรม CSR สร้างฝายชะลอน้ำ ณ เขาอ่างช้างน้ำ
กปภ.สาขาบ้านบึง ร่วมกิจกรรม CSR สร้างฝายชะลอน้ำ ณ เขาอ่างช้างน้ำ
กปภ.สาขาบ้านบึง ร่วมกิจกรรม CSR สร้างฝายชะลอน้ำ ณ เขาอ่างช้างน้ำ
กปภ.สาขาบ้านบึง ร่วมกิจกรรม CSR สร้างฝายชะลอน้ำ ณ เขาอ่างช้างน้ำ