กปภ.สาขาลำปาง ร่วมโครงการจิตอาสาพัฒนา กิจกรรมพัฒนาลำน้ำวัง เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

เมื่อวันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๓๐ น. เป็นต้นไป นายอนุชา ศิริบวรเดช ผจก.กปภ สาขาลำปาง มอบหมายให้พนักงานและลูกจ้างในสังกัด ร่วมกิจกรรมตามโครงการจิตอาสาพัฒนา กิจกรรมพัฒนาลำน้ำวัง เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระชนการธิเบศร มหาภูมิพลอดุลเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ประจำปี ๒๕๖๒ ณ บริเวณลำน้ำวังตั้งแต่บริเวณสะพานรัตนโกสินทร์ ๒๐๐ ปี จนถึงสะพานเขลางค์ อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง

ที่มา : การประปาส่วนภูมิภาค สาขาลำปาง

กปภ.สาขาลำปาง ร่วมโครงการจิตอาสาพัฒนา กิจกรรมพัฒนาลำน้ำวัง เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
กปภ.สาขาลำปาง ร่วมโครงการจิตอาสาพัฒนา กิจกรรมพัฒนาลำน้ำวัง เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
กปภ.สาขาลำปาง ร่วมโครงการจิตอาสาพัฒนา กิจกรรมพัฒนาลำน้ำวัง เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร