กปภ.สาขายโสธร เข้าร่วมกิจกรรม จิตอาสาพัฒนา ซ่อมแซมอาคาร และทำความสะอาดสถานที่สาธารณประโยชน์”

นางสาววิภาวี โชควิวัฒนวนิช ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขายโสธร พร้อมด้วยนายปริชนินทร์ ชมาฤกษ์ หัวหน้างานจัดเก็บรายได้ และพนักงานในสังกัด เข้าร่วมกิจกรรม "จิตอาสาพัฒนา ซ่อมแซมอาคาร และทำความสะอาดสถานที่สาธารณประโยชน์"เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ โรงเรียนบ้านดอนกลอย หมู่ที่ 8 ต.ค้อเหนือ อ.เมือง จ.ยโสธร โดยมี นายประเสริฐ ลือชาธนานนท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร เป็นประธานเปิดงาน

ที่มา : การประปาส่วนภูมิภาค สาขายโสธร

กปภ.สาขายโสธร เข้าร่วมกิจกรรม จิตอาสาพัฒนา ซ่อมแซมอาคาร และทำความสะอาดสถานที่สาธารณประโยชน์”
กปภ.สาขายโสธร เข้าร่วมกิจกรรม จิตอาสาพัฒนา ซ่อมแซมอาคาร และทำความสะอาดสถานที่สาธารณประโยชน์”
กปภ.สาขายโสธร เข้าร่วมกิจกรรม จิตอาสาพัฒนา ซ่อมแซมอาคาร และทำความสะอาดสถานที่สาธารณประโยชน์”