กิจกรรม "สร้างฝายชะลอน้ำและปลูกป่าต้นน้ำ"

วันพฤหัสบดี ที่ 25 พฤษภาคม 2560 เวลา10.00 น. การประปาส่วนภูมิภาคสาขาแม่ฮ่องสอน นำโดย ผจก.วรชาติ สีหบัณฑ์ หัวหน้างาน และพนักงานในสังกัด ร่วมกิจกรรมกับทางชุมชนและกลุ่มจิตอาสา "สร้างฝายชะลอน้ำและปลูกป่าต้นน้ำ" บริเวณป่าต้นน้ำลำห้วยแม่ฮ่องสอน บ้านพะโข่โหล่ ซึ่งเป็นแหล่งน้ำสำคัญในการนำน้ำมาใช้อุปโภค-บริโภคอีกแห่งหนึ่ง ในการนี้ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาแม่ฮ่องสอนยังได้นำน้ำดื่มบรรจุขวดตรา กปภ. จำนวน 500 ขวด มาบริการแก่ประชาชนและกลุ่มจิตอาสาที่มาร่วมกิจกรรมครั้งนี้ด้วย

กิจกรรม "สร้างฝายชะลอน้ำและปลูกป่าต้นน้ำ"
กิจกรรม "สร้างฝายชะลอน้ำและปลูกป่าต้นน้ำ"
กิจกรรม "สร้างฝายชะลอน้ำและปลูกป่าต้นน้ำ"