การประปาส่วนภูมิภาคสาขารังสิต (ชั้นพิเศษ) เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา “คน รัก คลอง” ไม่ทิ้ง ไม่เท ทุ่มทำความดี

การประปาส่วนภูมิภาคสาขารังสิต (ชั้นพิเศษ) โดย นายชัยฤทธิ์ จูสกุลวิจิตร์ ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขารังสิต (พ) มอบหมายให้พนักงานในสังกัด เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาเดินรณรงค์ "คน รัก คลอง" ไม่ทิ้ง ไม่เท ทุ่มทำความดีณ วัดเปรมประชากร ตำบลบางพูน อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี โดยมี นายชาธิป รุจนเสรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี เป็นประธานในพิธี พร้อมทั้งนำคณะผู้เข้าร่วมกิจกรรมเดินรณรงค์เชิญชวนให้มีการรักษาความสะอาดคลองเปรมประชากรเป็นระยะทางกว่า 4.6 กิโลเมตร

ที่มา: การประปาส่วนภูมิภาค สาขารังสิต (ชั้นพิเศษ)

การประปาส่วนภูมิภาคสาขารังสิต (ชั้นพิเศษ) เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา “คน รัก คลอง” ไม่ทิ้ง ไม่เท ทุ่มทำความดี
การประปาส่วนภูมิภาคสาขารังสิต (ชั้นพิเศษ) เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา “คน รัก คลอง” ไม่ทิ้ง ไม่เท ทุ่มทำความดี
การประปาส่วนภูมิภาคสาขารังสิต (ชั้นพิเศษ) เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา “คน รัก คลอง” ไม่ทิ้ง ไม่เท ทุ่มทำความดี