กปภ.สาขาปราณบุรี มอบน้ำดื่มตราสัญลักษณ์ ตามโครงการ CSR ให้กับอำเภอหัวหิน เพื่อแจกจ่ายให้แก่ประชาชนที่ร่วมเฝ้ารับเสด็จฯ

ในวันที่ 2 เมษายน 2564 นำโดยผู้จัดการ นายไอยเรศ ชัยกุล ผู้จัดการ กปภ.สาขาปราณบุรี,นายยุทธนา ต๊ะปินตา ผู้ช่วยผู้จัดการ กปภ.สาขาปราณบุรี พร้อมด้วยหัวหน้างานผลิต นายปราโมทย์ ล้วนเล็กและพนักงานในสังกัด มอบน้ำดื่มตราสัญลักษณ์ กปภ. จำนวน 500 ขวด เพื่อนำไปแจกจ่ายให้แก่ประชาชนที่ร่วมเผ้ารับเสด็จฯพ่อบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี พร้อมด้วยเจ้าคุณพระสินินาฏ พิลาสกัลยาณี ในวันที่ 3 เมษายน 2564 ณ โรงครัวพระราชทาน โรงเรียนหัวหิน โดยมีนายทหารตัวแทนจากโรงครัวพระราชทาน รับน้ำดื่มเพื่อแจกจ่ายให้แก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว

กปภ.สาขาปราณบุรี มอบน้ำดื่มตราสัญลักษณ์ ตามโครงการ CSR ให้กับอำเภอหัวหิน เพื่อแจกจ่ายให้แก่ประชาชนที่ร่วมเฝ้ารับเสด็จฯ
กปภ.สาขาปราณบุรี มอบน้ำดื่มตราสัญลักษณ์ ตามโครงการ CSR ให้กับอำเภอหัวหิน เพื่อแจกจ่ายให้แก่ประชาชนที่ร่วมเฝ้ารับเสด็จฯ