กปภ.สาขาท่ามะกา เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาภูมิทัศน์ ทำความสะอาดคลอง 6 ฝั่งซ้าย ม.5 ต.ดอนขมิ้น อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี

ในวันพุธ ที่ 4 ธันวาคม 2562 เวลา 09.00น. นางชยาภรณ์ กิตติวงศ์ภักดี ผจก.กปภ.สาขาท่ามะกา พร้อมด้วยหัวหน้างานและบุคลากรในสังกัดเข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาภูมิทัศน์ ทำความสะอาดคลอง 6 ฝั่งซ้าย ม.5 ต.ดอนขมิ้นเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ บริเวณสำนักงานเทศบาลตำบลดอนขมิ้น ม.5 ต.ดอนขมิ้น อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรีโดยมี นางสุนีย์ อยู่สุข ปลัดอำเภอ(เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการพิเศษ)รักษาการแทน นายอำเภอท่ามะกา ประธานในพิธีพร้อมด้วยข้าราชการ ทหาร ตำรวจ พนักงานงานรัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคประชาชนทุกหมู่เหล่า พร้อมสนับสนุนน้ำดื่มบรรจุขวดตราสัญลักษณ์ กปภ. จำนวน 100 ขวด ตามโครงการ CSR ครั้งที่ 2/2563 ส่งเสริมภาพลักษณ์ในด้านบริการประชาชน และสังคม

กปภ.สาขาท่ามะกา เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาภูมิทัศน์ ทำความสะอาดคลอง 6 ฝั่งซ้าย ม.5 ต.ดอนขมิ้น อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี
กปภ.สาขาท่ามะกา เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาภูมิทัศน์ ทำความสะอาดคลอง 6 ฝั่งซ้าย ม.5 ต.ดอนขมิ้น อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี
กปภ.สาขาท่ามะกา เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาภูมิทัศน์ ทำความสะอาดคลอง 6 ฝั่งซ้าย ม.5 ต.ดอนขมิ้น อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี