แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2563

แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของ กปภ. ปีงบประมาณ 2563

  • แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของ กปภ. ปีงบประมาณ 2563 (ดาวน์โหลดเอกสาร)
  • ปฎิทินการดำเนินงานของคณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณะรรมของ กปภ. ประจำปีงบประมาณ 2563 (ดาวน์โหลดเอกสาร)

ผลการดำเนินงานฯ

  • ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของ กปภ. ประจำไตรมาส 1/2563 (ดาวน์โหลดเอกสาร)