การประปาส่วนภูมิภาคสาขาจันทบุรี เข้าร่วมกิจกรรมปลูกป่าเพื่อสาธารณประโยชน์ร่วมกับจังหวัดจันทบุรี และร่วมบริการน้ำดื่มตราสัญลักษณ์ กปภ. เนื่องในโอกาสที่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงเจริญพระชนมพรรษา ๖๕ พรรษา ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๐

เมื่อวันที่ ๒๘ กรกฏาคม ๒๕๖๐ การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) สาขาจันทบุรี นำโดยนายชาตรี ฉิมนุมาศ ผู้จัดการกปภ.สาขาจันทบุรี ,นายจิรพงค์ แสวงการ ผู้ช่วยผู้จัดการ กปภ.สาขาจันทบุรี , หัวหน้างานและพนักงานในสังกัด เข้าร่วมกิจกรรมปลูกป่าเพื่อสาธารณประโยชน์ร่วมกับจังหวัดจันทบุรี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๕ พรรษา โครงการปลูกป่า จันทบุรี ปลูก ๓ ป่า ประชารัฐประสานใจเทิดไท้องค์ราชัน โดย กปภ.สาขาจันทบุรี เข้าร่วมปลูกป่า ณ บ้านคลองกระทา หมู่ที่ ๒ ตำบลปะตง อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี โดยในงานนี้ กปภ.สาขาจันทบุรี ได้นำน้ำดื่มบรรจุขวดตราสัญลักษณ์ กปภ. จำนวน ๑,๐๐๐ ขวด ให้บริการผู้เข้าร่วมงาน ซึ่งได้รับความพึงพอใจเป็นอย่างมาก เนื่องจากพื้นที่ปลูกป่าแห่งนี้ ค่อนข้างยากลำบาก รถกระบะเข้าไม่ได้ การขนย้ายน้ำได้รับความร่วมมือจากป่าไม้อำเภอสอยดาว นำรถมาช่วยบรรทุกน้ำดื่มส่งถึงสถานที่จัดงาน

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาจันทบุรี เข้าร่วมกิจกรรมปลูกป่าเพื่อสาธารณประโยชน์ร่วมกับจังหวัดจันทบุรี และร่วมบริการน้ำดื่มตราสัญลักษณ์ กปภ. เนื่องในโอกาสที่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงเจริญพระชนมพรรษา ๖๕ พรรษา ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๐
การประปาส่วนภูมิภาคสาขาจันทบุรี เข้าร่วมกิจกรรมปลูกป่าเพื่อสาธารณประโยชน์ร่วมกับจังหวัดจันทบุรี และร่วมบริการน้ำดื่มตราสัญลักษณ์ กปภ. เนื่องในโอกาสที่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงเจริญพระชนมพรรษา ๖๕ พรรษา ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๐
การประปาส่วนภูมิภาคสาขาจันทบุรี เข้าร่วมกิจกรรมปลูกป่าเพื่อสาธารณประโยชน์ร่วมกับจังหวัดจันทบุรี และร่วมบริการน้ำดื่มตราสัญลักษณ์ กปภ. เนื่องในโอกาสที่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงเจริญพระชนมพรรษา ๖๕ พรรษา ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๐