กปภ. สาขาบ้านฉาง ร่วมสร้างฝายธรรมชาติ อนุรักษ์ป่าชุมชน ภูดร-ห้วยมะหาด

เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2562 การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) สาขาบ้านฉาง นำโดยนายชัยวัฒน์ พูลรอด ผู้ช่วยผู้จัดการฯ พร้อมด้วย นางนาถอนงค์ บุญสุทธิ หัวหน้างานอำนวยการ และ นางสาวกาญจนา ชนะโยธินานนท์ หัวหน้างานจัดเก็บรายได้ นำบุคลากรในสาขา ร่วมสร้างฝายชะลอน้ำ (ฝายธรรมชาติ) กับเทศบาลตำบลบ้านฉาง, ทหาร, นักเรียน และประชาชนในพื้นที่ ณ ป่าชุมชนเขาภูดร-ห้วยมะหาด ม.7 ต.บ้านฉาง อ.บ้านฉาง จ.ระยอง โดยดำเนินการสร้างฝายจากวัสดุธรรมชาติ เพื่อชะลอการไหลและลดความรุนแรงของน้ำป่าไหลหลากอย่างรวดเร็ว อีกทั้งเป็นการให้ความร่วมมือกับประชาชนในพื้นที่ในการทำกิจกรรมอนุรักษ์ธรรมชาติ เกิดความรักสามัคคีในการห่วงใยใส่ใจป่าชุมชน และในโอกาสนี้ กปภ.สาขาบ้านฉาง ยังได้สนับสนุนน้ำดื่ม ตรา กปภ. เพื่อบริการผู้ร่วมกิจกรรมในครั้งนี้จำนวน 600 ขวด ด้วย

ที่มา : การประปาส่วนภูมิภาค สาขาบ้านฉาง

กปภ. สาขาบ้านฉาง ร่วมสร้างฝายธรรมชาติ อนุรักษ์ป่าชุมชน ภูดร-ห้วยมะหาด
กปภ. สาขาบ้านฉาง ร่วมสร้างฝายธรรมชาติ อนุรักษ์ป่าชุมชน ภูดร-ห้วยมะหาด
กปภ. สาขาบ้านฉาง ร่วมสร้างฝายธรรมชาติ อนุรักษ์ป่าชุมชน ภูดร-ห้วยมะหาด
กปภ. สาขาบ้านฉาง ร่วมสร้างฝายธรรมชาติ อนุรักษ์ป่าชุมชน ภูดร-ห้วยมะหาด