กปภ.สาขาปราณบุรี ร่วมจัดกิจกรรม โครงการ CSR สานฝัน ปันน้ำใจให้น้อง ณ โรงเรียน ตชด.บ้านเขาจ้าว

กปภ.สาขาปราณบุรี ร่วมจัดกิจกรรม โครงการ CSR สานฝัน ปันน้ำใจให้น้อง โดยเลี้ยงอาหารกลางวัน มอบอุปกรณ์กีฬา ขนม พร้อมน้ำดื่ม และบริจาคสิ่งของแก่นักเรียน ณ โรงเรียน ตชด.บ้านเขาจ้าว อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์กปภ.สาขาปราณบุรี เมื่อวันเสาร์ที่ 3 สิงหาคม 2562

กปภ.สาขาปราณบุรี ร่วมจัดกิจกรรม โครงการ CSR สานฝัน ปันน้ำใจให้น้อง ณ โรงเรียน ตชด.บ้านเขาจ้าว
กปภ.สาขาปราณบุรี ร่วมจัดกิจกรรม โครงการ CSR สานฝัน ปันน้ำใจให้น้อง ณ โรงเรียน ตชด.บ้านเขาจ้าว
กปภ.สาขาปราณบุรี ร่วมจัดกิจกรรม โครงการ CSR สานฝัน ปันน้ำใจให้น้อง ณ โรงเรียน ตชด.บ้านเขาจ้าว
กปภ.สาขาปราณบุรี ร่วมจัดกิจกรรม โครงการ CSR สานฝัน ปันน้ำใจให้น้อง ณ โรงเรียน ตชด.บ้านเขาจ้าว
กปภ.สาขาปราณบุรี ร่วมจัดกิจกรรม โครงการ CSR สานฝัน ปันน้ำใจให้น้อง ณ โรงเรียน ตชด.บ้านเขาจ้าว
กปภ.สาขาปราณบุรี ร่วมจัดกิจกรรม โครงการ CSR สานฝัน ปันน้ำใจให้น้อง ณ โรงเรียน ตชด.บ้านเขาจ้าว
กปภ.สาขาปราณบุรี ร่วมจัดกิจกรรม โครงการ CSR สานฝัน ปันน้ำใจให้น้อง ณ โรงเรียน ตชด.บ้านเขาจ้าว