กปภ.ข.2 ขอเชิญร่วมสนับสนุนโครงการ Give to Learn ส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อน้อง

การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2 ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วมสนับสนุนกิจกรรมโครงการ "Give To Learn ส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อน้อง" โรงเรียนบ้านโสง (คุรุประชาสวรรค์) ต.หนองยาง อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.นครราชสีมา เพื่อนำเงินที่ได้มาดำเนินการปรับปรุงห้องสมุดและห้องคอมพิวเตอร์ จัดซื้อหนังสือ และอุปกรณ์เสริมทักษะต่างๆ สำหรับให้เป็นแหล่งเรียนรู้ของนักเรียน ครู และคนในชุมชน โดยผู้สนใจสามารถบริจาคเงินสนับสนุนโครงการฯ ได้ที่ บัญชีธนาคารกรุงไทย สาขาสระบุรี เลขที่บัญชี 115-3-39701-3 ชื่อบัญชี โครงการ Give To Learn ส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อน้อง หรือ สั่งซื้อเสื้อปั่นจักยาน ในราคาตัวละ 500 บาท รายได้หลังหักค่าใช้จ่ายจะนำไปสมทบทุนดำเนินโครงการ "Give To Learn ส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อน้อง" โดยสามารถแจ้งความประสงค์บริจาคเงิน หรือ สั่งซื้อเสื้อปั่นจักรยาน ได้ที่ http://goo.gl/forms/FA9Yc6cCEoF5lheD2 หรือ สแกน QR code ด้านบน

พร้อมนี้ ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรม "ปั่นไปเปิด" ห้องสมุดและห้อมคอมพิวเตอร์ โรงเรียนบ้านโสง (คุรุประชาสรรค์) ในวันเสาร์ที่ 5 สิงหาคม 2560 เวลา 07.30 น. ณ บอนไซคาเฟ่ ต.บ้านโพธิ์ อ.เมือง จ.นครราชสีมา

งานลูกค้าสัมพันธ์ กองระบบจำหน่าย การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2 รายงาน

กปภ.ข.2 ขอเชิญร่วมสนับสนุนโครงการ Give to Learn ส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อน้อง
กปภ.ข.2 ขอเชิญร่วมสนับสนุนโครงการ Give to Learn ส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อน้อง
กปภ.ข.2 ขอเชิญร่วมสนับสนุนโครงการ Give to Learn ส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อน้อง
กปภ.ข.2 ขอเชิญร่วมสนับสนุนโครงการ Give to Learn ส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อน้อง
กปภ.ข.2 ขอเชิญร่วมสนับสนุนโครงการ Give to Learn ส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อน้อง
กปภ.ข.2 ขอเชิญร่วมสนับสนุนโครงการ Give to Learn ส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อน้อง
กปภ.ข.2 ขอเชิญร่วมสนับสนุนโครงการ Give to Learn ส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อน้อง
กปภ.ข.2 ขอเชิญร่วมสนับสนุนโครงการ Give to Learn ส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อน้อง