กปภ.สาขาละหานทรายร่วม กิจกรรมจิตอาสา เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ

นายณัฐพงษ์ บุญโสดากร ผจก.กปภ.สาขาละหานทราย พร้อมด้วยหัวหน้างานและพนักงานในสังกัด ร่วมพิธีเปิดกิจกรรมจิตอาสา ""เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ" พัฒนาปรับภูมิทัศน์ ทำความสะอาด ณ บริเวณ ม.6 ต.ละหานทราย อ.ละหานทราย จ.บุรีรัมย์ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน องค์การบริหารส่วนตำบลละหานทราย และประชาชนจิตอาสาในพื้นที่ ร่วมกันกำจัดวัชพืชที่ปกคลุม มีผู้ร่วมกิจกรรมประมาณ 200 คน โดยประปาได้นำน้ำมาแจกให้กับประชาชนที่เข้าร่วมทำกิจกรรมในโครงการนี้ด้วย

ที่มา : การประปาส่วนภูมิภาค สาขาละหานทราย

กปภ.สาขาละหานทรายร่วม กิจกรรมจิตอาสา เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ
กปภ.สาขาละหานทรายร่วม กิจกรรมจิตอาสา เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ
กปภ.สาขาละหานทรายร่วม กิจกรรมจิตอาสา เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ