กปภ.สาขาพังลา ร่วมพิธีเปิดฝายมีชีวิต และร่วมกิจกรรมโครงการรักษ์สิ่งแวดล้อม รักษ์คลองอู่ตะเภา รักษ์คลองคลองแงะ

เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2562 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพังลา ร่วมพิธีเปิดฝายมีชีวิต ลูกที่ 935 และร่วมกิจกรรมโครงการรักษ์สิ่งแวดล้อม รักษ์คลองอู่ตะเภา รักษ์คลองคลองแงะ ณ บริเวณสะพานเง็กเซียนฮ่องเต้ ม.5 ต.พังลา อ.สะเดา จ.สงขลา โดยกิจกรรมนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่มีส่วนร่วมในการดูแลรักษา เฝ้าระวังคุณภาพน้ำในคลองอู่ตะเภา และคลองคลองแงะ และส่งเสริมการสร้างเครือข่ายรักษ์สิ่งแวดล้อมในชุมชน

ที่มา: การประปาส่วนภูมิภาค สาขาพังลา

กปภ.สาขาพังลา ร่วมพิธีเปิดฝายมีชีวิต และร่วมกิจกรรมโครงการรักษ์สิ่งแวดล้อม รักษ์คลองอู่ตะเภา รักษ์คลองคลองแงะ
กปภ.สาขาพังลา ร่วมพิธีเปิดฝายมีชีวิต และร่วมกิจกรรมโครงการรักษ์สิ่งแวดล้อม รักษ์คลองอู่ตะเภา รักษ์คลองคลองแงะ
กปภ.สาขาพังลา ร่วมพิธีเปิดฝายมีชีวิต และร่วมกิจกรรมโครงการรักษ์สิ่งแวดล้อม รักษ์คลองอู่ตะเภา รักษ์คลองคลองแงะ