การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบางปะกง เข้าร่วมกิจกรรม รวมพลังบริจาคโลหิต ครั้งที่ 107 ให้กับสภากาชาดไทย

เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2562 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบางปะกง นำโดยนายสมชาย ตันฑุลวาณิช ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาบางปะกง พร้อมด้วยพนักงานในสังกัด เข้าร่วมกิจกรรม กับโครงการ ดับเบิ้ล เอ รวมพลังบริจาคโลหิต ครั้งที่ 107 ให้กับสภากาชาดไทย เพื่อเป็นการสำรองไว้ให้ผู้ป่วยในยามฉุกเฉิน

ที่มา: การประปาส่วนภูมิภาค สาขาบางปะกง

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบางปะกง เข้าร่วมกิจกรรม รวมพลังบริจาคโลหิต ครั้งที่ 107 ให้กับสภากาชาดไทย
การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบางปะกง เข้าร่วมกิจกรรม รวมพลังบริจาคโลหิต ครั้งที่ 107 ให้กับสภากาชาดไทย
การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบางปะกง เข้าร่วมกิจกรรม รวมพลังบริจาคโลหิต ครั้งที่ 107 ให้กับสภากาชาดไทย
การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบางปะกง เข้าร่วมกิจกรรม รวมพลังบริจาคโลหิต ครั้งที่ 107 ให้กับสภากาชาดไทย