การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบางปะกง สนับสนุนน้ำประปาช่วยภัยแล้ง

เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2562 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบางปะกง โดยนายสมชาย ตันฑุลวาณิช ผู้จัดการ กปภ.สาขา ร่วมกับโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระองค์ไชยานุชิต ร่วมกับสนับสนุนน้ำประปา ช่วยภัยแล้ง โดยนำรถบรรทุกน้ำเพื่อนำน้ำประปา เพื่อไปแจก ให้กับราษฎร เพื่อบรรเทาปัญหาภัยแล้ง

ที่มา: การประปาส่วนภูมิภาค สาขาบางปะกง

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบางปะกง สนับสนุนน้ำประปาช่วยภัยแล้ง
การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบางปะกง สนับสนุนน้ำประปาช่วยภัยแล้ง
การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบางปะกง สนับสนุนน้ำประปาช่วยภัยแล้ง
การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบางปะกง สนับสนุนน้ำประปาช่วยภัยแล้ง