กปภ.สาขาชัยภูมิ ได้ร่วมกิจกรรมบำรุงรักษาพื้นที่ป่า ภายในพื้นที่เขตอุทยานแห่งชาติตาดโตน

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 21 พฤศจิกายน 2562 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาชัยภูมิ นำโดย นายศักดิ์สิทธิ์ แก้วแสนชัย ผู้จัดการประปาส่วนภูมิภาคสาขาชัยภูมิ พร้อมด้วยผู้ช่วยผู้จัดการฯ หัวหน้างาน และพนักงานในสังกัด กว่า 15 คน ได้ร่วมกิจกรรมบำรุงรักษา บริเวณพื้นที่ปลูกต้นทองกวาว โดยครอบคลุมพื้นที่กว่า 10 ไร่ ตามโครงการ "ป่ารักษ์น้ำโล่ใหญ่ชัยภูมิ" ของจังหวัดชัยภูมิ ภายในพื้นที่เขตอุทยานแห่งชาติตาดโตน อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ โดยเป็นการปลูกเสริมป่าโล่ใหญ่ให้เป็นที่อาศัยของสัตว์ป่า และให้เป็นป่าต้นน้ำที่สำคัญของจังหวัดชัยภูมิและใกล้เคียง

ที่มา : การประปาส่วนภูมิภาค สาขาชัยภูมิ

กปภ.สาขาชัยภูมิ ได้ร่วมกิจกรรมบำรุงรักษาพื้นที่ป่า ภายในพื้นที่เขตอุทยานแห่งชาติตาดโตน
กปภ.สาขาชัยภูมิ ได้ร่วมกิจกรรมบำรุงรักษาพื้นที่ป่า ภายในพื้นที่เขตอุทยานแห่งชาติตาดโตน
กปภ.สาขาชัยภูมิ ได้ร่วมกิจกรรมบำรุงรักษาพื้นที่ป่า ภายในพื้นที่เขตอุทยานแห่งชาติตาดโตน