การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพยุหะคีรี ร่วมกับ เทศบาลตำบลพยุหะ แจกอาหาร น้ำดื่มและสิ่งของจำเป็น แก่ผู้ประสบภัยน้ำท่วม

วันพฤหัสบดีที่ 19 ตุลาคม 2560 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพยุหะคีรี โดย นายเพิ่มพูล ทองไพบูลย์ ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาพยุหะคีรี มอบหมายให้ นายปรีดา เต็งสุวรรณ หัวหน้างาน 8 งานบริการและน้ำสูญเสีย และทีมพนักงาน แจกน้ำดื่มบรรจุขวดตราสัญลักษณ์ กปภ. จำนวน 1,200 ขวด ร่วมกับ เทศบาลตำบลพยุหะ แจกอาหาร น้ำดื่มและสิ่งของจำเป็น แก่ผู้ประสบภัยน้ำท่วม หมู่ 2 ตำบลพยุหะ จำนวน 100 ครัวเรือน.

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพยุหะคีรี ร่วมกับ เทศบาลตำบลพยุหะ แจกอาหาร น้ำดื่มและสิ่งของจำเป็น แก่ผู้ประสบภัยน้ำท่วม
การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพยุหะคีรี ร่วมกับ เทศบาลตำบลพยุหะ แจกอาหาร น้ำดื่มและสิ่งของจำเป็น แก่ผู้ประสบภัยน้ำท่วม
การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพยุหะคีรี ร่วมกับ เทศบาลตำบลพยุหะ แจกอาหาร น้ำดื่มและสิ่งของจำเป็น แก่ผู้ประสบภัยน้ำท่วม