กปภ.ข.8 ลงพื้นที่ทำกิจกรรม กปภ.จิตอาสาร่วมฟื้นฟูชุมชน บริเวณพื้นที่เมืองวารินชำราบ

นายจีระศักดิ์ เงยวิจิตร ผู้อำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต 8 (กปภ.ข.8) ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ผู้บริหารและพนักงาน กปภ.ข.8 พร้อมทั้ง นายไมตรี เขตตะ ผู้จัดการ กปภ.สาขาศรีสะเกษ ทีมช่างจาก กปภ.สาขาศรีสะเกษ และทีมช่างจาก กปภ.สาขาอุบลราชธานี ลงพื้นที่ทำกิจกรรม กปภ.จิตอาสาร่วมฟื้นฟูชุมชน โดยได้ทำความสะอาดบริเวณน้ำโจ้กเมืองวารินชำราบ แหล่งน้ำคู่บ้านคู่เมือง และศาลาชมวิวชุมชนกุดปลาขาว เพื่อทำความสะอาดพื้นที่สาธารณประโยชน์ของชุมชนที่ถูกน้ำท่วม ซึ่งสำนักงานชลประทานที่7 ร่วมสนับสนุนรถน้ำแสดงถึงการบูรณาการเพื่อประชาชน

พร้อมกันนี้ กปภ.ยังได้ส่งทีมช่างประปา ลงพื้นที่ตรวจสอบ ซ่อมแซมระบบประปาทั้งภายนอกและภายในบ้าน ให้กับประชาชนที่ประสบอุทกภัย เพื่อให้ได้มีน้ำประปาใช้ตามปกติ โดย กปภ.ยังมีแผนลงพื้นที่อย่างต่อเนื่องอีกหลายชุมชน เพื่อช่วยบรรเทาทุกข์ผู้ใช้น้ำ

ที่มา : การประปาส่วนภูมิภาค สาขาอุบลราชธานี

กปภ.ข.8 ลงพื้นที่ทำกิจกรรม กปภ.จิตอาสาร่วมฟื้นฟูชุมชน บริเวณพื้นที่เมืองวารินชำราบ
กปภ.ข.8 ลงพื้นที่ทำกิจกรรม กปภ.จิตอาสาร่วมฟื้นฟูชุมชน บริเวณพื้นที่เมืองวารินชำราบ
กปภ.ข.8 ลงพื้นที่ทำกิจกรรม กปภ.จิตอาสาร่วมฟื้นฟูชุมชน บริเวณพื้นที่เมืองวารินชำราบ
กปภ.ข.8 ลงพื้นที่ทำกิจกรรม กปภ.จิตอาสาร่วมฟื้นฟูชุมชน บริเวณพื้นที่เมืองวารินชำราบ
กปภ.ข.8 ลงพื้นที่ทำกิจกรรม กปภ.จิตอาสาร่วมฟื้นฟูชุมชน บริเวณพื้นที่เมืองวารินชำราบ
กปภ.ข.8 ลงพื้นที่ทำกิจกรรม กปภ.จิตอาสาร่วมฟื้นฟูชุมชน บริเวณพื้นที่เมืองวารินชำราบ