"เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ" ร่วมโครงการปลูกต้นไม้สร้างสิ่งแวดล้อม

ารประปาส่วนภูมิภาคสาขาบำเหน็จณรงค์ โดย นายพรชัย เกษดี ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาบำเหน็จณรงค์ พร้อมพนักงานในสังกัด เข้าร่วมโครงการปลูกต้นไม้สร้างสิ่งแวดล้อม มีวัตถุประสงค์เพื่อนำจิตอาสา "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ" เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2561 ณ สนามหน้าที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตาล หมู่ที่ 8 บ้านโคกเพชร ตำบลบ้านตาล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ เพื่อร่วมกิจกรรมสัมพันธ์รูปแบบต่าง ๆ สร้างความสามัคคีและความเข้าใจอันดีระหว่างหน่วยงานราชการ ภาคเอกชน ประชาชน ร่วมกัน

"เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ" ร่วมโครงการปลูกต้นไม้สร้างสิ่งแวดล้อม
"เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ" ร่วมโครงการปลูกต้นไม้สร้างสิ่งแวดล้อม
"เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ" ร่วมโครงการปลูกต้นไม้สร้างสิ่งแวดล้อม
"เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ" ร่วมโครงการปลูกต้นไม้สร้างสิ่งแวดล้อม